Nieletni mają określone prawa oraz obowiązki. Czym dokładnie jest prawo nieletnich? Jakich spraw ono dotyczy?

Co to jest prawo nieletnich?

Prawo nieletnich to dziedzina prawa, która reguluje kwestie dotyczące osób nieletnich. Kim dokładnie jest osoba nieletnia?

Nieletnim w rozumieniu przepisów prawa karnego określa się osoby mające od 13 do 17 roku życia. Gdy natomiast chodzi o zapobieganie oraz o zwalczanie demoralizacji, nieletnim nazywa się osobę, która ma od 10 do 18 roku życia.

Przepisy dotyczące nieletnich obejmują między innymi:

  • sposoby zapobiegania demoralizacji nieletnich
  • zasady stosowania środków wychowawczych i poprawczych u nieletnich
  • zasady nadzoru nad nieletnimi
  • funkcjonowanie placówek jak ośrodki wychowawcze, schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze

Ponadto przepisy opisują ochronę nieletnich przed przemocą i nadużyciami, a także sposoby zapewnienia im pomocy i opieki w razie potrzeby.

Jakie przepisy regulują sprawy nieletnich?

Przez długi czas głównym źródłem prawa nieletnich była Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o postępowaniu w sprawach nieletnich. O czy mówi ustawa o postępowaniu nieletnich? Reguluje ona głównie kwestie postępowania w sprawach nieletnich.

Obecnie sprawy nieletnich określa Ustawa z dnia 9 czerwca 2022 roku o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich, która zaczęła obowiązywać od 1 września 2022 roku.

Kiedy stosuje się prawo nieletnich?

Prawo dotyczące osób nieletnich odnosi się do wielu różnych sytuacji. Jakie sprawy nieletnich najczęściej są trafiają na policję i są rozpatrywane przez sądy rodzinne?

W ramach prawa nieletnich prowadzone są sprawy dotyczące między innymi:

  • kradzieży
  • rozbojów
  • pobić
  • stosowania narkotyków, alkoholu
  • aktów wandalizmu

Gdy nieletni zostanie przyłapany na powyższych aktach, w takim przypadku policja ma prawo do jego zatrzymania. Sprawa taka zgłaszana jest następnie do sądu rodzinnego. Nieletni może być też zatrzymany w policyjnej izbie dziecka.

Na skutek popełnionych czynów wobec nieletniego mogą być zastosowane różne środki wychowawcze, na przykład pouczenie, naprawa szkody, nadzór kuratora, ale również środki poprawcze i lecznicze. Artykuł napisany został we współpracy z https://nieletni.pl/.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *