Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ) od 1 stycznia 2023 roku wprowadza zmiany w refundacji wyrobów chłonnych, w tym trzy limity finansowania dla różnych grup produktów. W artykule przedstawiono porównanie starego i nowego systemu refundacji, jakie zmiany one oznaczają dla pacjentów oraz przykład refundacji dla seniora z zleceniem P100. Porównanie wykazuje, że nowy system refundacji pozwala na lepsze dopasowanie refundacji do potrzeb pacjenta, co jest korzystne dla pacjentów i pozwala na oszczędności finansowe.

Starego,a nowego systemu refundacji

Stary system refundacji wyrobów chłonnych różni się od nowego systemu przede wszystkim w zakresie limitów finansowania oraz minimalnej chłonności produktów kwalifikujących się do refundacji.

W starym systemie refundacji, wyroby chłonne zostały podzielone na dwie grupy: pieluchomajtki, majtki chłonne i pieluchy anatomiczne, gdzie maksymalny limit finansowania wynosił 1,70zł/szt. oraz podkłady i wkładki urologiczne (o minimalnej chłonności 250g), w których maksymalny limit finansowania był równy 1,00zł/szt. Nie było natomiast żadnej informacji o minimalnej absorpcji powyższych produktów przy limicie 1,70 zł.

Natomiast nowy system refundacji wprowadza trzy limity finansowania dla różnych grup wyrobów chłonnych. Limit finansowania dla wkładek urologicznych i podkładów chłonnych pozostanie na poziomie 1,00 zł/szt., jednak minimalna chłonność produktu, kwalifikującego się do refundacji, zostanie podniesiona do 450 gramów (poprzednio 250 gramów). Drugi limit finansowania wyniesie 1,70 zł za sztukę i obejmie majtki chłonne o minimalnej chłonności 1000g, pieluchy anatomiczne o minimalnej chłonności 1400g oraz pieluchomajtki o minimalnej chłonności 1400g. Natomiast trzeci limit finansowania wyniesie 2,30 zł za sztukę, który obejmie majtki chłonne o minimalnej chłonności 1400 gramów oraz pieluchy o minimalnej chłonności 2500 gramów.

W przypadku stary systemu, pacjenci stosujący bardziej chłonne produkty nie byli w pełni refundowani, natomiast nowy system refundacji pozwala na lepsze dopasowanie refundacji do potrzeb pacjenta, co jest korzystne dla pacjentów i pozwala na oszczędności finansowe.

Przekład refundacji wyrobów chłonnych

Przykładowo, senior z zleceniem P100 (czyli osoba z nietrzymaniem moczu) korzystający ze starych limitów refundacji mógł otrzymać maksymalnie 1,00 zł za sztukę w przypadku wkładek urologicznych i podkładów chłonnych o minimalnej chłonności 250 gramów. W przypadku pieluchomajtek, majtek chłonnych oraz pieluch anatomicznych limit refundacji wynosił 1,70 zł za sztukę. Nie było natomiast wymogu minimalnej chłonności dla tych produktów.

Natomiast przy nowych limitach refundacji senior z zleceniem P100, jeśli korzysta z wkładek urologicznych i podkładów chłonnych o minimalnej chłonności 450 gramów, będzie mógł otrzymać maksymalnie 1,00 zł za sztukę. Jeśli korzysta z pieluchomajtek, czy majtek majtek chłonnych o minimalnej chłonności 1400g lub więcej, będzie mógł otrzymać maksymalnie 2,30 zł za sztukę.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *