Zamierzasz skorzystać z faktoringu? Umożliwia on finansowanie faktur i daje szybki dostęp do gotówki. Faktoring jest oferowany w dwóch głównych wariantach, czyli jako pełny i niepełny. Co warto wybrać?

Na co lepiej się zdecydować – faktoring pełny czy niepełny? Zobacz najważniejsze zalety i wady tych dwóch typów faktoringu!

Faktoring pełny, czyli bez regresu – zalety i wady

Zalety:

 • Zmniejszone ryzyko – firma faktoringowa przejmuje na siebie całe ryzyko kredytowe związane z należnościami, więc wystawca faktury nie jest odpowiedzialny za ściąganie płatności od kontrahentów i nie musi oddawać pieniędzy firmie faktoringowej.
 • Szybki przepływ gotówki – przedsiębiorstwo może otrzymać gotówkę szybciej, już w ciągu 24 godzin, dlatego nie musi czekać przez długi czas na jej zapłatę, szczególnie przy dłuższym terminie płatności.
 • Dodatkowe usługi – firmy faktoringowe zajmują się zarządzaniem zadłużeniem, monitorują spływ należności, a także mogą prowadzić procesy windykacji.

Wady:

 • Wyższy koszt – opłaty przy faktoringu bez regresu są zazwyczaj wyższe niż dla faktoringu z regresem, ponieważ firma faktoringowa przejmuje wtedy na siebie wyższe ryzyko związane ze spłatą należności.
 • Potencjalna utrata klientów – jeśli klienci zorientują się, że ich faktury zostały poddane faktoringowi, mogą być mniej skłonni do ponownego prowadzenia interesów z daną firmą, ponieważ cesja należności może być odczytana jako brak zaufania do kontrahenta.
 • Dodatkowe warunki do spełnienia – faktoring pełny najczęściej wymaga odpowiedniej wiarygodności i zdolności kredytowej od firmy korzystającej z takiej usługi, dlatego nie jest to opcja dla wszystkich przedsiębiorstw.

Faktoring niepełny, czyli z regresem – zalety i wady

Zalety:

 • Niższy koszt – opłaty w przypadku faktoringu z regresem są niższe niż w przypadku faktoringu bez regresu, ponieważ przedsiębiorstwo nie jest chronione przed niewypłacalnością kontrahentów jak w faktoringu pełnym.
 • Szybki dostęp do gotówki – podobnie jak przy faktoringu pełnym, także ten niepełny pozwala na szybkie otrzymanie pieniędzy z wystawionych faktur, które można następnie wykorzystać do pokrycia różnych zobowiązań.
 • Elastyczność – również zaletą jest wspomniana wcześniej elastyczność finansowania, która daje firmie możliwość dopasowania usługi faktoringowej do własnych potrzeb.

Wady:

 • Wyższe ryzyko – przedsiębiorstwa wybierające faktoring niepełny ponoszą wyższe ryzyko, jeśli klient nie wywiąże się z płatności za fakturę. Wtedy firma faktoringowa będzie wymagała zwrotu przekazanych środków.
 • Potencjalna utrata relacji z kontrahentami – także istnieje ryzyko utraty kontrahentów, którzy dowiedzą się, że ich faktury są poddawane faktoringowi, ponieważ może być to odczytane jako wyraz braku zaufania.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *