Przystosowanie lokalu lub hotelu do potrzeb osób niepełnosprawnych to obecnie wymóg zawarty w ustawie Prawo budowlane. Właściciel może ograniczyć się do tego, co zawarte w akcie prawnym lub wyjść swoim gościom naprzeciw i wprowadzić dodatkowe udogodnienia. Co musi znaleźć się w hotelu przystosowanym do obsługi osób z niepełnosprawnością?

Prawo a udogodnienia dla niepełnosprawnych

Prawo budowlane przewiduje, że każdy obiekt budowlany użyteczności publicznej oraz mieszkaniowe budownictwo wielorodzinne musi zapewnić możliwość przebywania w nim osobom z niepełnosprawnościami. Nie określa jednak w sposób precyzyjny, jakie udogodnienia i rozwiązania budowlane muszą zostać wprowadzone. Daje to inwestorom i właścicielom obiektów dużą dozę swobody.

Ustawa obejmuje także hotele – muszą one być przystosowane tak, aby osoby niepełnosprawne mogły w nich przebywać. Oczywiste jest, że chodzi nie tylko o sam fakt przebywania, ale też o to, aby pobyt był komfortowy dla każdego bez względu na stopień sprawności. Zapewnienie możliwości korzystania z całego obiektu jest także w interesie samego hotelu.

Udogodnienia dla niepełnosprawnych w hotelach

O ile ustawa nie precyzuje, w jaki sposób ułatwić osobom z niepełnosprawnościami życie, o tyle Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie, określa niezbędne minimum. Dokument ten odnosi się do obiektów budowlanych posiadających przynajmniej 50 jednostek mieszkalnych.

W myśl tego aktu każdy obiekt hotelowy musi mieć urządzenia komunikacji wewnętrznej, włączniki i przyciski na wysokości pomiędzy 90 a 110 cm. Na tej wysokości powinien znajdować się też co najmniej jeden ogólnodostępny telefon. Przynajmniej jedna lada recepcyjna musi mieć blat na wysokości maksymalnie 90 cm z podjazdem o wysokości co najmniej 67 cm. Alternatywą jest zupełnie osobne stanowisko recepcyjne, z którego mogłaby swobodnie skorzystać osoba poruszająca się na wózku.

Według rozporządzenia w obiektach powyżej 50 jednostek umeblowanie powinno umożliwiać korzystanie z niego osobom poruszającym się na wózkach, zaś wszelkie urządzenia łącznościowe i sterujące oraz włączniki (np. światła) muszą być dostępne z łóżka.

Z myślą o osobach niewidzących wprowadzono obowiązek odpowiedniego oznaczania przycisków windy i sygnał dźwiękowy.

Przystosowanie obiektu hotelowego do potrzeb niepełnosprawnych leży w interesie zarówno gości, jak i samego hotelu. Na wyżej opisane i inne udogodnienia mogą liczyć goście www.hotelsleep.pl.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *