Gdzie są używane sprężarki?

Sprężarka tłokowa

Sprężarki tłokowe charakteryzują się wyższym ciśnieniem i mniejszym natężeniem przepływu masowego. Są one głównie stosowane pod wysokim ciśnieniem, ponieważ mogą dostarczać powietrze w odległości około 30-40 barów.

1) W przypadku rozruchu silnika wysokoprężnego, gdzie rozruch silników elektrycznych staje się kosztowny i niepraktyczny.
2) Sprężarki chłodnicze są normalnie typu tłokowego (jednostopniowe) o ciśnieniu rozładowania około 10 barów.
3) Instalacje klimatyzacyjne wykorzystują również sprężarki tłokowe (obecnie tendencja zmienia się na sprężarki śrubowe).

 Dlaczego chłodzenie jest wymagane?

Sprężarki tłokowe są ogólnie chłodzone powietrzem lub wodą. Cylindry w sprężarkach chłodzonych powietrzem często zawierają duże zewnętrzne płetwy zwiększające powierzchnię dostępną dla wymiany ciepła.
W sprężarkach chłodzonych wodą słodka woda krąży przez osłony wbudowane w ściany cylindrów i głowic cylindrów.

Sprężarki śrubowe

Sprężarki śrubowe zapewniają powietrze o zwiększonym natężeniu przepływu masowego, ale przy niższym ciśnieniu wylotowym około 8 barów. Stąd też aplikacje są również w układach niskociśnieniowych, takich jak,
1) Sprężarki powietrza stosowane w przemyśle (do oczyszczania powietrza itp.)
2) Systemy klimatyzacji wykorzystują obecnie sprężarki śrubowe. (Które mają mniejsze zużycie energii i zwiększony przepływ masy, jako zalety)
3) Do niskiego ciśnienia powietrza potrzebnego do pracy z narzędziami pneumatycznymi, pneumatyczno-hydraulicznymi itp.

Kompresja izotermiczna

Podczas procesu prasowania, niezależnie od wytworzonego ciepła, odbiera się czynnik chłodzący. Innymi słowy, jest to kompresja, utrzymywanie temperatury stałej gazu. Dla procesu izotermicznego proces musi być bardzo powolny, co jest niepraktyczne. Z karty wskaźników jest jasne, że praca kompresji jest minimalna w izotermicznym kompresji.

Kompresja adiabatyczna

Niezależnie od ciepła wytworzonego podczas sprężania, jest przechowywany wewnątrz gazu, lub transfer ciepła jest równy zero w adiabatycznej kompresji. Aby uzyskać idealny proces adiabatyczny, proces musi być bardzo szybki. Cały proces termodynamiczny przypomina proces adiabatyczny. Specyficzne ciepło jest definiowane, jako energia cieplna potrzebna do podniesienia temperatury jednostkowej masy substancji według stopnia jednostkowego.

Kompresja politropowa

Kompresja politropowa nie jest ani izotermiczna, ani adiabatyczna. Wchodzi między nimi. Prace z kompresją można zminimalizować poprzez kompresję izotermiczną. Ale kompresja jest praktycznie szybkim procesem. Więc lepiej przypomina proces adiabatyczny. Zimne chłodzenie sprężarki powoduje, że sprężanie jest politropowe. Teraz jedynym sposobem na zwiększenie kompresji jest izoterma, dzieląc proces na kilka etapów. Pomiędzy każdym etapem między chłodzeniem gazu. Stąd też można znacznie ułatwić pracę.