Najczęstszą sprężarką w przemyśle jest dziś typ dodatniego wyporu – śruba obrotowa, łopatka obrotowa, tłok i zwój, w którym sprężone powietrze wlotowe jest mechanicznie zatrzaśnięte w komorze sprężania, a następnie mechanicznie zmniejszana do objętości w celu zwiększenia ciśnienia i temperatury (tj. cylindra tłokowego).

W sprężarce wyporowej, wymagana moc robocza jest głównie napędzana przepływem i jest nieco mniejsza od ciśnienia wylotowego. Krzywa charakterystyki wyporności dodatniej będzie bardziej charakterystyczna niż krzywa charakterystyki odśrodkowej.

Dynamiczny stopień sprężania odśrodkowego

– Powietrze jest wciągane do stopnia sprężania przez wirnik.
– Sprężanie z dużą prędkością, wirnik szybko zwiększy prędkość powietrza.
– Powietrze następnie przechodzi przez wąski, ograniczający otwór w obszarze dyfuzora, który dodatkowo ogranicza przepływ w z góry określony sposób.
– Gdy prędkość powietrza spada, ciśnienie wzrasta i opuszcza obszar dyfuzora. Następnie przejście do następnego etapu lub chłodziarki.

Jak wpływają na środowisko zewnętrzne kompresja dynamiczna (lub kompresory odśrodkowe)

Wymagania dotyczące zasilania dla dynamicznego procesu kompresji, gdy wewnętrzne części projektowe nie są brane pod uwagę, zasadniczo zależy od ciężaru powietrza przechodzącego przez maszynę. Zignorowanie obciążeń częściowych kontroluje wszystko inne, co zwiększy lub zmniejszy masę powietrza przechodzącego przez etapy do końcowego przepływu, a ciśnienie będzie miało bezpośredni wpływ na moc wejściową.

Zwiększenie temperatury na wlocie spowoduje zmniejszenie całkowitego stałego przepływu powietrza i dostarczenie użytkownikowi mniej użytecznego powietrza, zmniejszając tym samym zapotrzebowanie na moc wejściową. Wyższe temperatury na wlocie będą powodować efekt odwrotny.

Zmniejszenie ciśnienia wlotowego (wysokość, niski poziom ciśnienia w sprężarce, filtr zanieczyszczeń zanieczyszczonych lub o małym rozmiarze) spowoduje rozładowanie sprężonego powietrza, które przechodzi przez etapy. Powoduje to również mniej korzystne sprężanie powietrza przy zmniejszonym zapotrzebowaniu na moc. Wyższe ciśnienie wlotowe będzie miało odwrotny efekt.

Zwiększanie temperatur wody chłodzącej ponownie będzie miało ten sam efekt „odciążania” sprężonego powietrza przez kolejne etapy. Zmniejszy to również wymagania dotyczące zasilania, podobnie jak w poprzednich warunkach.

Rzeczywisty efekt netto któregokolwiek z tych warunków zależy od rzeczywistej charakterystyki i charakterystyki aerodynamicznej projektu. Dotyczy to również ciśnienia rozładowania ze stopem stałym, wirnikiem, dyfuzorem lub sprężarką.

Zwiększenie ciśnienia tłocznego zazwyczaj powoduje zwiększenie masy sprężonego powietrza przez etapy, co powoduje mniejszy przepływ powietrza użytkowego przy tej samej mocy wejściowej. Obniżenie ciśnienia często pozwala na więcej przepływu przy tym samym lub podobnym poborze mocy.