Efektywna gospodarka materiałowo-narzędziowa jest jednym z kluczowych obszarów, których optymalizacja może w wyraźny sposób przełożyć się na wzrost kapitału przedsiębiorstwa, którego działalność taką gospodarkę zakłada. Aby ją przeprowadzić, niezbędne są wiedza, umiejętności oraz znajomość pewnych mechanizmów. Wszystko to zdobyć można podczas specjalistycznego szkolenia.

Skorzystają z niego nie tylko kierownicy działów takich jak logistyka, zakupy, remonty, inwestycje czy zaopatrzenie, ale również menedżerowie działu utrzymania ruchu i osoby odpowiedzialne za organizację transportu w przedsiębiorstwie, a także każdy zainteresowany redukcją kosztów funkcjonowania wspomnianych działów, czyli na przykład członkowie zarządu.

Atrakcyjna forma szkoleń

Szkolenia takie są prowadzone chociażby przez Ośrodek Szkoleń i Informacji EFFECT, gdzie przybierają formę interaktywnych warsztatów. Seria krótkich wykładów ilustrowanych przykładami z życia przetykana jest specjalnie zaprojektowanymi grami symulacyjnymi, podczas których uczestnicy w praktyczny sposób śledzą omawiane zależności, a tym samym jeszcze skuteczniej przyswajają nowo zdobytą wiedzę.

Praktyczna wiedza i umiejętności

Słuchacze poznają różne sposoby organizacji procesu zakupów części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych dla firmy, a także alternatywne metody zabezpieczenia ich dostępności na potrzeby przedsiębiorstwa. Począwszy od zdefiniowania tych potrzeb, przez badanie rynku, wysyłanie zapytań ofertowych i analizę odpowiedzi, aż po wybór dostawcy, formułowanie odpowiednich kryteriów w umowie i konstrukcję długofalowej z nim współpracy, jak również magazynowanie zakupionych produktów i zarządzanie zapasami – uczestnicy szkolenia poznają techniki optymalizacji każdego z tych etapów.

Przydatne narzędzia

Oprócz wiedzy i umiejętności przekazywanych przez uznanego trenera i konsultanta, który jest zarazem wykładowcą akademickim i aktywnym członkiem Polskiego Stowarzyszenia Zaopatrzenia i Logistyki, osoby biorące udział w szkoleniu otrzymują po jego zakończeniu zestaw praktycznych narzędzi ułatwiających wdrażanie zmian w ich firmach macierzystych. Są to między innymi wzory umów i arkusze kategoryzacji zakupów czy oceny dostawców, a także narzędzia kalkulacji typu CKN, TCO i POO.

To wszystko wraz z możliwością odbycia indywidualnych konsultacji z wykładowcą skutecznie przyczynia się do usprawnienia procesów zakupowych w dziedzinie części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych, redukcji kosztów i ryzyka na tym obszarze, jak również zwiększenia efektywności w zarządzaniu zapasami czy nadzoru nad ich zużyciem.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *