Technologia ma ogromne zastosowanie w firmach i przedsiębiorstwa, ponieważ to właśnie dzięki niej mogą się one rozwijać, a zarazem zmniejszać koszty wynikające z produkcji czy oszczędzać czas pracy. Widać to na przykładzie sprężarek powietrza, których zastosowanie okazuje się coraz wyższe. Pełnią one rolę wyjątkowych maszyn energetycznych zapewniające podwyższenie ciśnienia gazu. Ich praca więc automatycznie kojarzy się z wydzielaniem sporej ilości powietrza o temperaturze, która jest wyższa od neutralnej.

Przez to sprężarki powietrza wymagają chłodzenia.

W najnowszych widać zastosowanie dodatkowych chłodnic, które pozwalają na ich jeszcze lepsze wykorzystanie. Duże znaczenie odgrywa również ich budowa. Na jej podstawie wyróżnia się takie sprężarki powietrza, jak spiralne, śrubowe, tłokowe i membranowe. Doskonałe zastosowanie takich urządzeń widać nawet w kolejnictwie, ponieważ sprężarki umożliwiają dostarczenie układom hamulcom odpowiedniej ilości sprężonego powietrza.

Dzięki temu minimalizuje się ryzyko większych przetarć i zwiększa się okres użytkowania hamulców. Sam pęd powietrza przyczynia się do zmniejszenia temperatury. Wyróżnia się jeszcze sprężarki wykorzystujące do swojej pracy olej oraz bez jego wykorzystania. Przez to sprężarki powietrza bez oleju znajdują szerokie zastosowanie do przemysłu papierniczego, medycznego oraz komputerowego. Sprężarka tłokowa to również bardzo ważny sprzęt, którego zadanie związane jest z wykonywaniem ruchów tłokowych za pomocą nowoczesnych tłoków. Dzięki temu w sprężarce powietrze jest ściśnięte, a następnie uwalnianie pod wysokim ciśnieniem.

Inną rolę pełnią tutaj sprężarki śrubowe, gdzie sprężanie gazów odbywa się za pomocą stłaczania między rowkami śrub. Te i inne urządzenia wykorzystywane są w przemyśle od lat i widać, że to one przyczyniają się do jego usprawnienia. W tym celu producenci wyszukują jak najlepszych sprężarek powietrza, aby później móc z nich na bieżąco korzystać. Dzięki temu proces produkcji odbywa się na jeszcze wyższym poziomie.