Systemy wentylacji nie zawsze realizują założenia przewidziane w projekcie. Wynikać to może chociażby z nieprawidłowego doboru elementów instalacji, błędów w obliczeniach, zmian wprowadzanych na etapie montażu czy też po prostu pojawienia się zanieczyszczeń. Aby sprawdzić, czy wentylacja w danym obiekcie działa prawidłowo, i wprowadzić ewentualne poprawki, wykonuje się specjalistyczne pomiary.

Kiedy należy przeprowadzić badanie

Wykrycie ewentualnych uchybień bez zastosowania profesjonalnego sprzętu oraz doświadczenia może nastąpić po wielu miesiącach wadliwego funkcjonowania – albo i wcale. Dlatego też protokół z badania wydajności systemu wentylacji, jak również protokół dotyczący poziomu generowanego przezeń hałasu są dokumentami wymaganymi przez Sanepid i Urząd Nadzoru Budowlanego przy odbiorze każdego wyposażonego w taki system budynku czy lokalu użyteczności publicznej (m.in. sklepy, restauracje, urzędy).

Weryfikacja skuteczności wentylacji mechanicznej powinna następować każdorazowo przed przekazaniem instalacji użytkownikowi docelowemu – dowiadujemy się we wrocławskiej firmie Klima-Venta. Należy ją też przeprowadzać regularnie w okresie eksploatacji, np. podczas audytów wewnętrznych w tym zakresie. Prawo budowlane (Dz. U. 2000 nr 106, poz. 1126) przewiduje zresztą kontrolę stanu technicznego przewodów wentylacyjnych przynajmniej raz do roku.

Dlaczego to takie ważne

Jest to istotne, jako że nieprawidłowości w działaniu systemu wentylacyjnego mogą skutkować na przykład przedostawaniem się nieprzyjemnych zapachów do poszczególnych pomieszczeń, niedostarczeniem do nich odpowiednich ilości powietrza czy nadmiernym hałasem. Zaburzona regulacja wilgotności i temperatury przyspiesza natomiast niszczenie budynku i znajdujących się wewnątrz sprzętów, a także stwarza warunki sprzyjające rozwojowi szkodliwych dla zdrowia bakterii, pleśni i grzybów.

Co podlega ocenie

Zakres pomiarów instalacji wentylacyjnych określa norma PN-EN 12599. Przewiduje ona między innymi pomiar parametrów takich jak prędkość powietrza w przewodach, na elementach zakańczających (czyli różnego rodzaju kratkach, nawiewnikach/wywiewnikach, czerpniach, wyrzutniach etc.) i w strefie przebywania ludzi, wilgotność i temperatura powietrza w pomieszczeniu oraz powietrza nawiewanego, szczelność kanałów, różnica ciśnień czy poziom głośności.

Sprzęt pomiarowy

Norma ta sugeruje poza tym, jakiego sprzętu należy użyć, by prawidłowo przeprowadzić pomiary wydajności układu wentylacyjnego. Wśród przydatnych narzędzi wymienić można choćby anemometr skrzydełkowy czy dokładniejszy w dolnych zakresach termoanemometr, a także mierzącą ciśnienie całkowite rurkę Pitota bądź jej udoskonaloną wersję, która mierzy też ciśnienie statyczne, czyli rurkę Prandtla (zwyczajowo używa się tych dwóch nazw zamiennie). Użycie endoskopowej kamery cyfrowej pozwala z kolei na określenie stanu przewodów wentylacyjnych i ich drożności.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *