Każdemu pracownikowi zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę przysługują pewne uprawnienia, które są dokładnie opisane w Kodeksie pracy. Są w nim opisane zarówno prawa i obowiązki pracownika jak i pracodawcy. Warto przed podjęciem pracy się dokładnie z nimi zapoznać, żeby wiedzieć, jakie mamy prawa i na co możemy sobie pozwolić. Ale to nie jedyny powód, dla którego warto się z nimi zapoznać.

Prawa i obowiązki pracodawcy oraz pracownika

Kodeks pracy to, wbrew pozorom, nie tylko spis praw i rzeczy, na które możemy sobie pozwolić. To również wypunktowane obowiązki i zasady, których musimy przestrzegać. Na przykład to, że pracownik jest zobowiązany do przestrzegania czasu pracy w firmy oraz obowiązujących regulaminów. Powinien również przestrzegać zasad BHP. Nie można zapomnieć o tym, że obowiązkiem każdego pracownika jest należyte wykonywanie jego obowiązków, dbanie o dobry wizerunek firmy oraz dochowanie tajemnicy firmowej.

Czy to, że pracownik ma prawo do otrzymywania wynagrodzenia zapisanego w umowie za wykonywanie swoich obowiązków. Przysługuje mu również prawo do odpłatnego corocznego urlopu w przedziale czasowym uregulowanym kodeksem pracy

Pracodawca ma natomiast obowiązek wypłacania pracownikowi wynagrodzenia za należycie wykonaną pracę. Powinien także umożliwić pracownikowi podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych oraz przekazać w jasny i prosty sposób obowiązki wyznaczone dla każdego z pracowników.

Jak dochodzić swoich praw pracowniczych?

Oczywiście nie zawsze jest różowo i nie zawsze wszystko idzie po naszej myśli. Zdarza się, że to pracodawca łamie te zasady albo w rażący sposób narusza swoje obowiązki lub nasze prawa. Najczęstszym powodem złego rozwiązania pracy jest brak formalnego wypowiedzenia umowy o pracę, albo takie wypowiedzenie stosunku pracy, które mogło zostać złożone niezgodnie z prawem.  Bardzo często pracodawcy nie dochowują również okresu wypowiedzenia, jaki przysługuje danemu pracownikowi. W sporze pomiędzy pracownikiem, a pracodawcą to właśnie pracownik jest ustawiony na słabszej pozycji. Z tego właśnie powodu ustawodawca tak skonstruował przepisy, aby pracownik mógł w należyty i łatwy sposób dochodzić swoich praw. Organem rozstrzygającym takie spory pracownicze są sądy pracy. Przed sądem przede wszystkim należy wykazać dlaczego stosunek pracy został wypowiedziany w niewłaściwy sposób. Oczywiście dla kogoś niezaznajomionego z sądami i dochodzeniem swoich praw może to być trudne – wtedy warto skorzystać z odpowiedniej kancelarii, takiej jak np. Kancelaria Adwokacka Andrzeja Babilasa. Działanie za pomocą kancelarii znacznie podnosi nasze szanse na wygraną w sądzie.

W sporze z pracodawcą, pracownikowi przysługują odpowiednie zapisy w Kodeksie pracy, bądź kodeksie cywilnym na które może się powoływać. Warto z nich korzystać, ponieważ zostały one skonstruowane tak, aby w niejasnych i trudnych sytuacjach stawać po stronie pracownika.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *