Osoby, które decydują się oszczędzać na IKZE, zyskują podwójnie. Z jednej strony mogą liczyć na zwiększenie kwoty świadczenia emerytalnego, a z drugiej – na obniżenie podstawy opodatkowania. Jeśli chodzi o IKZE, ulga podatkowa jest jednym z głównych wyróżników, które mogą wskazywać na przewagę tej formy długoterminowego oszczędzania nad innymi.

IKZE (Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego) to dość elastyczny produkt oszczędnościowy, który przynosi korzyści nie tylko w perspektywie długofalowej. Osoby gromadzące środki właśnie w ten sposób mogą skorzystać z przywileju corocznej ulgi podatkowej – jeszcze w okresie odkładania pieniędzy na emeryturę.

Na czym polega ulga podatkowa?

Jeśli chodzi o IKZE, ulga podatkowa pozwala na pomniejszenie podstawy opodatkowania o sumę wpłat na rachunek w danym roku podatkowym. Dzięki temu zmniejsza się wysokość podatku należnego, który trzeba wpłacić do urzędu skarbowego. W praktyce oznacza to możliwość uzyskania zwrotu podatkowego przy składaniu rocznej deklaracji PIT za dany rok podatkowy.

IKZE – ulga podatkowa nie dla wszystkich

Ulga podatkowa nie jest dostępna dla wszystkich osób oszczędzających w ramach IKZE. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, prawo do odliczenia wpłat od podstawy opodatkowania mają podatnicy, którzy rozliczają się:

  • na zasadach ogólnych według progresywnej skali podatkowej (PIT-36, PIT-37)
  • liniowo (PIT-36L)
  • ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych (PIT-28).

Warto przy tym podkreślić, że ulga podatkowa przysługuje niezależnie od tego czy podatnik rozlicza się sam (także jako osoba samotnie wychowująca dziecko), wspólnie z małżonkiem (nawet, jeśli małżonek nie posiada IKZE). Nie ma znaczenia również źródło osiąganych przychodów.

Od czego zależy wysokość ulgi podatkowej?

W przypadku IKZE, ulga podatkowa uzależniona jest od łącznej kwoty wpłat dokonanych na indywidualny rachunek w ciągu jednego roku. Istotną rolę odgrywa także forma opodatkowania – inne kwoty przysługują osobom rozliczającym się na zasadach ogólnych według różnych stawek czy liniowo.

Przykład 1. Jeśli wpłacisz na IKZE maksymalną kwotę (tj. 5115,60 zł) i rozliczysz się na zasadach ogólnych według stawki 18%, ulga wyniesie 920,80 zł.

Przykład 2. Jeśli dokonasz maksymalnej wpłaty na IKZE (tj. 5115,60 zł) i rozliczysz się na zasadach ogólnych według stawki 32%, podstawa opodatkowania zostanie pomniejszona o  1636,99 zł.

Przykład 3. Jeśli dokonasz maksymalnej wpłaty na IKZE (tj. 5115,60 zł) i rozliczysz się na zasadach ogólnych według stawki 19%, podstawa opodatkowania zostanie pomniejszona o  971,96 zł.

Jak rozliczyć ulgę podatkową z IKZE?

Z ulgi podatkowej można skorzystać wyłącznie raz w roku, tj. w momencie składania rocznej deklaracji PIT.

W przypadku składania do urzędu skarbowego deklaracji PIT-37,PIT-36, PIT-28 wpłaty na IKZE należy wykazać w załączniku PIT-0. Informacje o wysokości wpłat podatnik powinien wpisać w części B – wypełniając pozycję 7 i pole 29.

Składając deklarację PIT-36L, wpłaty na IKZE należy wykazać bezpośrednio w formularzu – w części E, w polu 26.

Ulga podatkowa to jeden z czynników zachęcających do systematycznego oszczędzania z myślą o emeryturze. Warto więc rozważyć założenie rachunku w ramach IKZE, aby powiększać kapitał i jednocześnie korzystać z podatkowych przywilejów.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *