Chociaż Polacy są ostrożni w kwestii oszczędzania oraz inwestowania zgromadzonych nadwyżek pieniędzy, to coraz większą popularnością cieszą się u nas fundusze inwestycyjne. To stosunkowo młoda metoda pomnażania pieniędzy w naszym kraju. Na świecie zdobyła jednak już rzesze fanów. I chociaż wiąże się z ryzykiem utraty części kapitału, to Polacy coraz odważniej decydują się lokować swoje oszczędności właśnie w fundusze inwestycyjne.

Fundusze inwestycyjne na świecie

Pierwszy fundusz inwestycyjny powstał w 1870 roku w Szkocji. Co ciekawe, już w pierwszym roku funkcjonowania miał on znaczący wpływ na ożywienie tamtejszej gospodarki. Fundusz cieszył się tak dużą popularnością, że w kolejnych 15 latach powstało kolejnych 50 podobnych instrumentów inwestycyjnych.

Najlepsze fundusze inwestycyjne rozwijały się początkowo w Anglii, później instrumenty inwestycyjne tego typu triumfowały w Ameryce. Tam zaczęły działać na tyle prężnie, że już po kilku latach można było odnotować ponad 100 różnych funduszy. Dzisiaj to właśnie amerykańskie fundusze inwestycyjne uznawane są za wzór. W Ameryce stworzono też regulamin działania funduszy inwestycyjnych, który jest aktualny do dzisiaj.

Fundusze inwestycyjne w Polsce – początki

Pierwszy fundusz inwestycyjny, który działał w Polsce, powstał dokładnie w 1992 roku i przez pierwsze lata swojej działalności mógł cieszyć się monopolem na rynku. Konkurencja pojawiła się dopiero po 1996 roku i to od razu w postaci 3 nowych towarzystw inwestycyjnych i 7 funduszy powierniczych.

W roku 1999 w Polsce działało już 25 funduszy inwestycyjnych. W kolejnych latach powstawały kolejne, a w tego rodzaju instrumenty zaczęły angażować się także instytucje bankowe. Fundusze inwestycyjne każdego roku zdobywają coraz większą popularność.

Fundusze inwestycyjne współcześnie

Dzisiaj w fundusze inwestycyjne swoje oszczędności inwestuje nawet 2 miliony Polaków. Istnieją 22 Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych, które zarządzają ponad 150 różnymi funduszami. Inwestorom w pomnażaniu pieniędzy pomagają doradcy inwestycyjni. I chociaż fundusze obarczone są ryzykiem utraty wniesionego kapitału, to właśnie ten instrument cieszy się największym zainteresowaniem osób, które są nastawione na inwestycyjny zysk.

Polacy i ich inwestycje w fundusze inwestycyjne

Polacy są nadal ostrożni w kwestii inwestowania w fundusze inwestycyjne. Swoje środki przeznaczają coraz chętniej w celu nabywania jednostek uczestnictwa, ale są to nadal fundusze o ograniczonym ryzyku. Największym zainteresowaniem cieszą się fundusze gotówkowe, rynku pieniężnego i obligacji. Mniejszym te bardziej agresywne, czyli fundusze akcji.

Polacy ograniczają ryzyko poprzez zakup jednostek uczestnictwa w różnych funduszach. Nigdy również na tego rodzaju inwestycje nie przeznaczają więcej niż 70% wszystkich posiadanych oszczędności. Agresywne fundusze, które obarczone są większym ryzykiem, zazwyczaj wybierają panowie. Okazuje się jednak, że to panie jako inwestorki uzyskują lepsze wyniki. Inwestują w bardziej bezpieczne fundusze, które gwarantują im mniejszy, ale za to pewny zysk.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *