Czynniki sprzyjajace powstawaniu zadluzen

Jak pokazują cyklicznie przeprowadzane badania, wielu przedsiębiorców boryka się z problemem wypłacalności własnego przedsiębiorstwa albo – z powodu zatorów w zapłacie za towary czy usługi – traci płynność finansową. Istnieją czynniki mogące być źródłem swoistej predyspozycji do popadania w kłopoty finansowe, nieprzemyślanego inwestowania i zaciągania długów o różnych wielkościach. Niektóre z niżej opisanych czynników możemy najzwyczajniej wyeliminować lub starać się ich unikać czy nad nimi pracować – oczywiście w zależności od tego, z czym są związane.

Wewnętrzne czynniki determinujące podatność na zadłużenia

Grupą czynników mających na nas ogromny wpływ i intensywnie oddziałujących na rozporządzanie budżetem (zwłaszcza domowym) są czynniki wewnętrzne. Pierwszym z nich jest indywidualna podatność na manipulacje. Jeśli jesteśmy zbyt ufni, naiwni czy łatwowierni, to pozwolimy innym zarządzać swoimi decyzjami. Mowa tu nie tylko o oszustwach i wykorzystywaniu, ale przede wszystkim o bezmyślnym zawieraniu kredytów czy zaciąganiu pożyczek.

Za drugi istotny czynnik wewnętrzny można uznać nieumiejętność zarządzania środkami pieniężnymi tak w firmie, jak i w gospodarstwie domowym. Jeżeli wciąż czujemy, że nawet gdy uda nam się zarobić jakąś sumę, w niedługim czasie wydajemy ją zupełnie i nie kontrolujemy swoich wydatków, prawdopodobnie w procesie socjalizacji i wychowania nie nabyliśmy odpowiednich ku temu kompetencji. O ile w życiu codziennym łatwiej jest sobie z tym poradzić, tak przy prowadzeniu firmy może to oznaczać duże kłopoty.

Innym czynnikiem mogącym warunkować popadanie w długi jest poczucie kontroli zewnętrznej, a nie wewnętrznej. Co to znaczy? Odpowiedzialność za wszelkie przytrafiające się firmie sytuacje przypisujemy czynnikom niezależnym od naszych działań. Często operujemy wtedy takimi pojęciami jak los czy pech. Niestety prowadzi to do braku sprawczości we własnym życiu i niewystarczającego kontrolowania naszych działań, w tym ruchów finansowych.

Zewnętrzne czynniki determinujące podatność na zadłużenia

Czynniki zewnętrzne to te, na które w zasadzie nie mamy wpływu. Do tej grupy możemy więc zaliczyć różnorodne sytuacje ekstremalne, takie jak: katastrofy, kradzieże i inne przestępstwa dokonane naszym kosztem, wypadki lub choroby nasze lub naszych bliskich. Poza tym w tej kategorii czynników mieszczą się też szczególne sytuacje związane z inwestowaniem pieniędzy przez przedsiębiorców. Chodzi tutaj na przykład o oszustwa firm wykonujących zlecenia, które mogą nie wywiązać się z umów, ogłosić upadłość lub oszukać nas na wiele innych sposobów.

Zarządzanie finansami nie należy do najłatwiejszych. Wymienione wyżej czynniki mogą przyczyniać się do powstawania zadłużeń. Warto pracować nad ich wyeliminowaniem, zwłaszcza w przypadku przedsiębiorców. Odpowiednie administrowanie budżetem pozwoli uniknąć długów, a w sytuacji, kiedy przedsiębiorca już w nie popadł, zidentyfikowanie i wyeliminowanie źródeł problemu pozwoli na spłatę zadłużenia. Jeśli odezwie się do nas firma windykacyjna, warto podjąć negocjacje. Jej pracownicy są w stanie doradzić nam, jak postępować, by uiścić nasze zobowiązanie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *