Egzamin ósmoklasisty z angielskiego pierwszy raz odbędzie się w 2019 roku. Tak naprawdę pozostało już niewiele czasu, dlatego warto pomyśleć o odpowiednim przygotowaniu. Osiągnięty wynik będzie brany pod uwagę podczas rekrutacji do szkoły średniej, ewentualnie branżowej.

Przygotowanie do egzaminu z języka angielskiego – bo ćwiczenia to podstawa

Przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty pełni kluczową rolę, aby móc uzyskać dobry wynik. Chyba nie trzeba nikogo przekonywać, jak ważna jest znajomość języka angielskiego. Już na tym etapie edukacji warto podchodzić do nauki z dużym zaangażowaniem, aby osiągnąć najlepszy, możliwy rezultat. Dzięki temu można nawet dostać się do liceum, gdzie edukacja odbywa się w języku angielskim. To z kolei przepustka na wymarzone, zagraniczne studia. Zatem uczeń codziennie powinien ćwiczyć materiał, powtarzać zagadnienia. Dużą rolę odgrywa także postawa nauczycieli tego języka obcego. Powinni oni udostępniać materiały przydatne do egzaminu ósmoklasisty z angielskiego. Również zadania domowe powinny służyć nie tylko zdobywaniu nowej wiedzy, ale również utrwalaniu już zdobytej.

Egzamin ósmoklasisty z angielskiego – przebieg

Egzamin ósmoklasisty z angielskiego trwa 120 minut, ten czas absolutnie nie podlega przedłużeniu. Jest to egzamin pisemny. W arkuszu będą znajdować się zarówno zadania zamknięte, jak i otwarte. Zatem część zamknięta, to taka, w której uczeń wybiera odpowiedź z pośród podanych. Na egzaminie będą pytania typu prawda fałsz, dobierania, ale również pytania wielokrotnego wybory, czy też tłumaczenie na język polski. Jeżeli chodzi o zadania otwarte, to każdy ósmoklasista będzie musiał napisać dłuższą wypowiedź, która pokaże jego stopień komunikatywności i umiejętności. W tej części egzaminator będzie zwracać uwagę na język, dobór odpowiedniego czasu, ale również zakres słownictwa.

Przygotowania do egzaminu z języka angielskiego – ćwicz rozumienie ze słuchu

Warto podczas przygotowywania do egzaminu z angielskiego ćwiczyć rozumienie ze słuchu. Często ta część jest najbardziej nielubianą. Dlatego warto się do niej przyłożyć. Tutaj kluczową rolę pełni osłuchanie się z językiem i akcentem. Rozumienie ze słuchu również będzie znajdzie się na egzaminie ósmoklasisty. Krótkie teksty będą dwukrotnie odtwarzane z płyty CD. Na samym początku egzaminowani usłyszą instrukcję po polsku, następnie dojdzie do odsłuchania płyty. Ta część trwa od 20 do 25 minut i będzie miała udział w wyniku sumarycznym na poziomie 20% do 25%.

Znajomość funkcji językowych do podstawa

Znajomość funkcji językowych to kolejna część egzaminu. Dzięki niej można jasno określić świadomość językową ucznia oraz jego umiejętność stosowania zasad gramatyki. Zadań w tej części będzie od 10 do 12, a ich wynik sumaryczny to 15% do 20%. W tej części typy zadania obejmować będą zarówno dobieranie, jak i tekst wielokrotnego wyboru. Materiały do egzaminu ósmoklasisty z języka angielskiego powinny również obejmować ćwiczenia ze znajomości funkcji językowych. Zatem uczeń codziennie powinien wykonywać zestaw ćwiczeń i regularnie powtarzać materiał. Można tutaj również skorzystać z repetytoriów.

Środki językowe i rozumienie tekstów pisanych – kolejna ważna część

Ostatnimi częściami na egzaminie jest znajomość i odpowiednie użycie środków językowych. Zatem trzeba je rozumień i ich używać w wielu sytuacjach. Zatem ta część może obejmować krótkie, pisemne scenki sytuacyjne. Ta część praktyczna jest niezwykle ważna, gdyż pokazuje rzeczywiste umiejętności ucznia oraz opanowanie odpowiednich słów i czasów. Rozumienie tekstów pisanych może być w dużej mierze oparte na materiale ikonograficznym. Udział tej części w wyniku sumarycznym wynosi 25% do 30%.

Egzamin z języka angielskiego wymaga dużej wiedzy, dlatego tak ważne jest odpowiednie podejście zarówno ucznia, jak i nauczyciela, czy rodzica. Warto tutaj postawić na systematyczność i powtarzać wszystkie partie tematyczne. Te, które są dla niego najtrudniejsze powinny być dodatkowo powtarzane. W przypadku, gdy ósmoklasista sobie nie radzi z jakąś partią materiału powinien skorzystać z zajęć dodatkowych i innych pomocy naukowych, m.in. materiałów do egzaminu ósmoklasisty z języka angielskiego.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *