Ratownictwo medyczne – kierunek dla wszystkich czy tylko dla wybranych

Ratownictwo medyczne to bardzo wymagający kierunek studiów. Po ich ukończeniu absolwent posiada gruntowną wiedzę w zakresie nauk medycznych, jest przygotowany do udzielania pierwszej pomocy, oraz świadczenia medycznych czynności ratunkowych, zwłaszcza w sytuacjach zagrożenia zdrowia lub życia. W sytuacji, gdy dochodzi do wypadku, to właśnie ratownik medyczny jest odpowiedzialny za zabezpieczenie terenu, ocenę stanu zdrowia osób poszkodowanych, segregację medyczną, podtrzymywanie funkcji życiowych i opiekę nad rannymi w czasie transportu do wyznaczonego szpitala.

Gdzie może pracować ratownik medyczny? Znajdzie on zatrudnienie w szpitalach, pogotowiu ratunkowym,  ośrodkach zdrowia, służbach ratunkowych, centrach powiadamiania ratunkowego i dowodzenia kryzysowego, w ośrodkach szkoleniowych, w jednostkach ratunkowych  przy służbach mundurowych. Szansa na to, że po ukończeniu studiów znajdzie się pracę jest bardzo duża.

Czy każdy może zostać ratownikiem medycznym?

Jeśli chcesz studiować ratownictwo medyczne, czeka Cię sporo nauki i zajęć praktycznych. Przyszli ratownicy zgłębiają wiedzę dotyczącą między innymi chorób wewnętrznych, toksykologii, patofizjologii, traumatologii dziecięcej czy psychologii.

Przed rozpoczęciem studiów na tym kierunku warto się jednak bardzo dobrze zastanowić. Z jednej strony jest to zawód, którego wykonywanie stanowi misję, z drugiej strony wiąże się z ogromną odpowiedzialnością za zdrowie i życie innych osób. Nie sposób nie wspomnieć też o odpowiednich uwarunkowaniach fizycznych – praca ratownika medycznego bardzo często wiąże się z przenoszeniem ciężkich sprzętów medycznych, transportowaniem pacjentów (również bariatrycznych), dynamicznym działaniem w akcji ratunkowej.

Predyspozycje fizyczne są bardzo ważne, ale równie istotne są predyspozycje psychiczne. Ratownik medyczny musi cechować się szybkim podejmowaniem decyzji, racjonalnością, a przy tym opanowaniem, umiejętnością współpracy w grupie oraz bardzo dużą odpornością na stres. Niezwykle ważną umiejętnością jest też praca pod presją czasu – bardzo często to właśnie ratownik medyczny udziela poszkodowanym pierwszej pomocy, sprawdza w jakim stanie są ranni. Niezwykle ważna jest umiejętność pracy w grupie – udzielając pomocy osobom poszkodowanym ratownik nie może działać na własną rękę, jego zadaniem jest współpraca z całym zespołem, nawet w bardzo stresującej sytuacji. Ratownik musi być odporny na widok krwi i bardzo drastycznych urazów. Doświadczenie takie można zdobyć podczas odbywania praktyk w pogotowiu ratunkowym, straży pożarnej, szpitalnych oddziałach ratunkowych. Wypadki nie zawsze wyglądają tak, jak na filmach – zdarzają się i wezwania ze stosunkowo błahych powodów, ale bywają też przypadki szczególnie trudne.

Ratownictwo medyczne – zawód nie dla wszystkich

Ratownictwo medyczne to z pewnością zawód naznaczony poczuciem misji. Podejmując studia w tym kierunku, warto pamiętać, że jest to zawód niezwykle trudny, a kandydat na ratownika medycznego powinien posiadać szereg predyspozycji niezbędnych w przyszłej pracy. Wykonując czynności medyczne, ratownik bierze na siebie odpowiedzialność za zdrowie i życie pacjenta. Przed rozpoczęciem studiów warto zastanowić się nad tym, czy posiada się odpowiednią odporność psychiczną.

Źródło: wsr.edu.pl – fizjoterapia

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *