W ostatnich latach w Europie, również w Polsce, znacznie wzrosło ryzyko wystąpienia zagrożeń terrorystycznych, w tym podłożenia bomb. Dlatego należy przygotować społeczeństwo co zrobić w sytuacji wystąpienia aktów terroryzmu, a co za tym idzie, zachwiania poczucia bezpieczeństwa. Jedną z możliwych form ataku jest właśnie zamach bombowy. W jaki sposób należy postępować w razie wystąpienia alarmu?

Czym jest incydent bombowy?

Zacznijmy od tego, czym jest incydent bombowy. Jest to sytuacja zagrożenia życia albo zdrowia znajdujących się w danym miejscu osób przez podłożenie albo groźbę podłożenia materiału czy urządzenia wybuchowego. Dlatego należy jak najszybciej poinformować o możliwym zagrożeniu odpowiednie służby, podając szczegółowe informacje o:

 • Rodzaju zagrożenia
 • Miejscu zagrożenia
 • Źródle informacji, z którego dowiedzieliśmy się o wystąpieniu zagrożenia (czy była to informacja z zewnątrz, czy może sami zauważyliśmy podejrzany przedmiot)
 • Naszych danych kontaktowych bądź danych osób, od których dowiedzieliśmy się o zagrożeniu

Procedury postępowania w razie wystąpienia alarmu bombowego

W przypadku wystąpienia alarmu bombowego nie można wpadać w panikę – komentuje nasz rozmówca z firmy Impel Security Polska. Powinniśmy zachować spokój, pamiętając o:

 • Właściwym zabezpieczeniu zagrożonych miejsc, przy zachowaniu środków bezpieczeństwa
 • Nie dotykaniu podejrzanych przedmiotów
 • Sprawnym i bezpiecznym opuszczeniu zagrożonych miejsc, pamiętając o zabraniu rzeczy osobistych, jeśli jest to możliwe
 • Spokojnym oczekiwaniu na przybycie policji, a następnie słuchaniu i wykonywaniu jej poleceń.

W jaki sposób przygotować się do alarmu bombowego?

Nawet, jeżeli do sytuacji wystąpienia alarmu bombowego jeszcze nigdy nie doszło w naszym otoczeniu, możemy przygotować się do takiego zdarzenia. Należy:

 • Sprawdzić miejsca ewakuacji w miejscach, w których codziennie przebywamy. Wówczas będziemy mogli szybko wydostać z zagrożonego budynku
 • Zwrócić uwagę na ciężkie przedmioty, które mogą być zagrożeniem w przypadku wybuchu bomby
 • Nie przyjmować pakunków niewiadomego pochodzeniu i samemu nie pozostawiać toreb bez opieki
 • Zapamiętać elementy z najbliższego otoczenia, aby w razie wybuchu znać kluczowe punkty, które mogą wskazać nam drogę.

Przedsiębiorcy, którzy chcą zabezpieczyć mienie na wypadek alarmu bombowego albo innych sytuacji zagrażających życiu osób i mieniu firmy, może zastanowić się nad odpowiednimi systemami ochrony. Wybór właściwych rozwiązań uniemożliwi wtargnięcie na teren przedsiębiorstwa niepożądanych osób, a co a tym idzie, zmniejszy ryzyko zaistnienia zdarzeń zakłócających ład i porządek.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *