Od paru lat w Europie Zachodniej rozwijają się nowe technologie służące przechowywaniu owoców w warunkach dynamicznie kontrolowanej atmosfery. Coraz częściej technologię tę można spotkać także w naszym kraju, dlatego warto poznać jej tajniki. Sprawdźcie na czym polega dynamicznie kontrolowana atmosfera.

O dynamicznie kontrolowanej atmosferze

System dynamicznie kontrolowanej atmosfery cechuje się dynamicznym dostosowaniem warunków w czasie całego sezonu przechowalniczego. Dzięki niemu, urządzenia reagują na stan fizjologiczny owoców w chłodni i na jego podstawie dostosowują warunki, które będą dla nich optymalne i pozwolą im przetrwać.

Aby ustalić najniższą wartość tlenu podczas przechowywania, trzeba wziąć wiele różnych czynników, w tym odmianę owoców, moment zbioru, sezon, klimat, lokalizację czy gazoszczelność komory przechowalniczej. Wszystkie te czynniki mają wpływ na aktywność owoców po zbiorze, np. na proces dojrzewania – tłumaczy nasz rozmówca reprezentujący firmę Termopol Ice.

Im niższe jest stężenie tlenu, tym dłużej można przechowywać owoce, które dłużej utrzymują najwyższą jakość w obrocie handlowym. Jednak warto wiedzieć, że istnieje dolna granica w zakresie stężenia tlenu (w tym momencie rozpoczyna się fermentacja), której przekroczenie może spowodować obniżenie jakości owocu i, tym samym, skrócenie okresu przydatności konsumpcyjnej. Z tego względu przechowuje się owoce przy tak zwanych  „bezpiecznych” stężeniach O2 (zwykle nieco ponad 1%). Dynamicznie kontrolowana atmosfera pozwala na zapewnienie przechowywanym owocom odpowiednich warunków, które są na bieżąco monitorowane i dopasowywane względem ich potrzeb, w oparciu o aktywność oddechową produktu.

Na czym polega dynamicznie kontrolowana atmosfera?

Dynamicznie kontrolowana atmosfera przez wielu uważana jest za dynamicznie kontrolowany system niskotlenowy, w którym regulacja warunków przechowywania przebiega na podstawie sygnału pochodzącego ze specjalnych sensorów (umieszczone są one w komorze przechowalniczej).

Na początku całego procesu, podczas wystąpienia stresu niskotlenowego, pojawia się sygnał z sensorów, który związany jest z fluorescencją chlorofilu. Dzięki temu ustala się próg oddychania beztlenowego dla konkretnej odmiany, w danym sezonie przechowalniczym. Kolejnym krokiem jest ustalenie warunków przechowywania przez podnoszenie stężenia tlenu o 0,2-0,3% powyżej wyznaczonego progu. Stężenie dwutlenku węgla powinno osiągnąć proporcję O2 do CO2 w stosunku od 1:1 do 1:3, w zależności od odmiany.

Standardowa procedura przechowywania w dynamicznie kontrolowanej atmosferze zakłada załadunek komory w ciągu pięciu dni, w kolejnych dwóch obniżenie stężenia tlenu do 3%, a następnie (w ciągu 7 dni) osiągnięcie charakterystycznego pliku fluorescencji chlorofilu wskazującego na najniższe i bezpieczne stężenie tlenu, poniżej którego występuje oddychanie beztlenowe. Istnieją odmiany, dla których stres beztlenowy pojawia się dopiero po 4 tygodniach od załadunku.

Podsumowując, dynamicznie kontrolowana atmosfera to świetny system przechowywania owoców, który zapewnia im wysoką jakość i przydatność do spożycia przez długi czas.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *