Szukając idealnego kandydata na stanowisko, rzadko stosujemy się do biernych metod selekcji, polegających na odnoszeniu się wyłącznie do CV przesłanych przez kandydatów bezpośrednio ubiegających się o dane stanowisko.

Obecnie na rynek pracy wkracza pokolenie Y, czyli osoby urodzone między 1980 a 2000 rokiem, które charakteryzuje aktywne korzystanie z nowych technologii i mediów społecznościowych, w związku z czym nie wystarczy w ich przypadku poprzestawać na standardowych metodach rekrutacji, opierających się na zwykłych ogłoszeniach internetowych na specjalistycznych serwisach czy poleceniach innych pracowników. Bardzo istotne jest bycie elastycznym w stosunku do zmieniających się trendów i wyjście w stronę osób młodszych, dla których głównym źródłem informacji, także tych dotyczących ofert pracy, jest Facebook.

Jak, gdzie, kiedy?- czyli o przypadkach, w których stosowanie Facebooka jest oczekiwane

Dla niektórych stanowisk, głównie przy obszarach wąskich i pożądanych specjalizacji, stosowanie tytułowego narzędzia rekrutacyjnego nie znajdzie zastosowania. Jeżeli poszukujemy dyrektora z biegłą znajomością języka niemieckiego, który posiada wcześniejsze doświadczenie w rozwoju biznesu na rynku zachodnim i który musi posiadać szereg wymaganych cech interpersonalnych, to nie opublikujemy takiego ogłoszenia na Facebooku. Jest to spowodowane wąskim kręgiem osób spełniających wyżej podane, szczegółowe wymagania oraz ryzykiem masowego nadsyłania aplikacji przez osoby, które nie posiadają wymaganych kompetencji, a zachęconych rangą stanowiska, co wiązałoby się z brakiem efektywności takich działań i przeglądaniem kilkudziesięciu niepasujących do profilu aplikacji.

O ile Facebook jest idealnym sposobem na poszukiwanie osób, które nie mają większego doświadczenia w danej branży (np. rekrutacje na programy stażowe) lub pracują w popularnych branżach (administracja, marketing, finanse itp.), o tyle jeżeli chodzi o stanowiska wyższego szczebla i eksperckie konieczne będzie zastosowanie innych, bardziej kreatywnych metod, takich jak direct search bądź executive search. Facebook jest również skutecznym źródłem pozyskiwania osób na stanowiska niższego szczebla w ramach rekrutacji masowych, na co wpływ ma jego szeroki zasięg oddziaływania. Zasięg to jedno, jednakże sam zasięg nie wystarczy w przypadku braku zainteresowania drugiej strony.

Popularność ogłoszeń o pracę na Facebooku

Rozróżniłabym tu dwa rodzaje czynników, które wpływają na popularność zamieszczania ogłoszeń w mediach społecznościowych (w tym na FB), a mianowicie:

  •         czynniki niezwiązane z rzeczywistymi działaniami rekrutera (zewnętrzne),
  •         czynniki związane z rzeczywistymi działaniami rekrutera (wewnętrzne).

Czynnikiem zewnętrznym jest sam fakt popularności „Twarzowej Księgi”. Facebook jest najbardziej znanym serwisem społecznościowym na świecie, a liczba zarejestrowanych użytkowników wynosi w przybliżeniu 2 miliardy, z czego w Polsce jest to 16 milionów (aż 12 milionów w wieku produkcyjnym). Żaden inny serwis nie ma takiego zasięgu oddziaływania, w związku z czym ogłoszenia wstawione na Facebooka mogą dotrzeć do szerokiej gamy osób.

Do czynników wewnętrznych zaliczam wszystkie nasze (rekruterów) działania, które mają realny wpływ na zwiększenie zainteresowania ogłaszanym stanowiskiem pracy Bardzo istotną kwestią jest jak najdokładniejsze doprecyzowywanie kryteriów zatrudnienia, by liczba niepasujących do profilu kandydatów była zmniejszona do minimum. Ważnym elementem jest również wybranie właściwych miejsc, w których należy wstawić ogłoszenie, np. specjalne grupy utworzone dla osób poszukujących pracy. Jeżeli rekruter myśli kreatywnie, nieszablonowo, ale także analitycznie, to jest w stanie dotrzeć do znacznej ilości osób wstawiając ogłoszenia w mediach społecznościowych w przemyślany sposób.

Facebook jest internetowym Mount Everestem dzisiejszych czasów. Jest punktem, z którego rozchodzi się widok na miliardy osób, jednakże należy obrać właściwą drogę, by w pełni wykorzystać możliwości, jakie daje potęga zasięgu tego narzędzia.

Więcej na: https://hre.pl/.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *