Szkolenia BHP są obowiązkiem pracodawcy. W związku z tym każdy, zarówno pracownik, jak i pracodawca, wie, że trzeba je zorganizować i odbyć. Bywa, że obie strony podchodzą do tego jak do obowiązku, który nic nie wnosi. Jednak nie powinno tak być. Szkolenia BHP mogą okazać się bardzo wartościowe, cenne i przydatne w codziennej pracy. Należy jednak spojrzeć na nie pod odpowiednim kątem i zwrócić uwagę na ich zalety, zamiast wyczekiwać końca obowiązkowego kursu. Przedstawimy wszystkie ich atuty i powody, dla których warto korzystać ze szkoleń BHP.

Czy szkolenia BHP rzeczywiście są ważne?

Mówi się, że mądry Polak po szkodzie. Każdy uczy się na doświadczeniach, najczęściej swoich, rzadziej cudzych. Jednak dlaczego zawsze doświadczenia te muszą być złe, abyśmy wynieśli z nich naukę? Okazuje się, że już taka nasza przekorna natura, że jeżeli jakieś szkolenia, kursy czy inne formy dokształcania są obowiązkowe – czy to narzucone przez pracodawcę, czy też przez obowiązujące w Polsce przepisy prawa – to uznajemy je za mniej wartościowe. Takie formy szkoleń pragniemy przeczekać, odliczamy czas do ich zakończenia, mniej się skupiamy na treści i najczęściej niewiele zapamiętujemy. W efekcie powoduje to ograniczenie naszej wiedzy. W zależności od rodzaju szkolenia czy kursu może to być zupełnie niegroźne i pozostawać bez konsekwencji. Jednak w przypadku szkoleń BHP niewiedza powoduje, że w sytuacji zagrożenia nie wiemy, jak się zachować i możemy pogorszyć stan swój lub swoich współpracowników. Dzieje się tak, ponieważ szkolenia BHP oraz wiedza przekazywana podczas ich trwania jest niebywale ważna i cenna. Dodatkowo odpowiednio przeprowadzone przez fachowca z tego zakresu szkolenie BHP może być nie tylko wartościowe, ale także ciekawe.

Atuty szkoleń BHP, czyli dlaczego warto je przeprowadzać?

Szkolenia BHP to bardzo cenna wiedza i doświadczenie dla każdego pracownika. Niosą one ze sobą wielką wartość, którą naprawdę warto zauważyć i docenić. Pomijając wszystkie obostrzenia prawne, które nakładają obowiązek organizacji tego typu szkoleń, skupmy się na aspektach praktycznych. Z perspektywy pracodawcy: organizując i przeprowadzając szkolenie BHP dla swoich pracowników, zyskuje on swego rodzaju spokój. Wiąże się to z przeświadczeniem, że pracownicy są dobrze poinformowani o ryzyku występowania sytuacji niebezpiecznych i różnorodnych zagrożeń na stanowisku pracy, a dzięki temu bezpieczniejsi. Z kolei z perspektywy pracownika rzecz może być bardziej złożona. Oczywiście wiedza wyniesiona ze szkolenia BHP daje zatrudnionym swego rodzaju poczucie pewności siebie, dzięki któremu lepiej, sprawniej i pewniej wykonują oni swoje obowiązki. Dodatkowo wiedzą dokładnie, jak zachować się w sytuacji zagrożenia oraz jak w takiej chwili pomóc swoim współpracownikom. Ponadto świadomość zagrożeń występujących w konkretnym zakładzie pracy i na określonym stanowisku również pozwala zwrócić uwagę na pewne elementy swojej pracy, aby zagrożeń tych unikać i uczynić codzienne obowiązki bezpieczniejszymi. Odpowiednio przeszkolony oraz doświadczony specjalista z zakresu BHP poprowadzi szkolenie w taki sposób, aby było ono interesujące oraz poruszało rzeczywiste i realne problemy dotyczące pracowników w danym zakładzie. Często taka praktyka pomaga nawiązać kontakt z kursantami i dodatkowo ich aktywizować. Ponadto pracownicy biorący udział w szkoleniu z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy powinni je potraktować jako szansę i okazję do zadawania pytań. Specjalista z zakresu BHP odpowie na każde pytanie z tego tematu, pomoże rozwiać wątpliwości, odnosząc się do konkretnych przykładów i sytuacji. To z kolei dodatkowo podniesie poziom bezpieczeństwa w zakładzie pracy. Ponadto udowodniono, że wiedza zakotwiczona w konkretnym kontekście praktycznym staje się łatwiejsza do zapamiętania na dłużej. Na tym właśnie polega mechanizm działania szkoleń BHP. A po co powtarzalność takich szkoleń? Ponieważ wiedza systematyzowana i ponownie przywoływana jest również lepiej zapamiętywana. Dodatkowo okres pomiędzy kolejnymi szkoleniami jest doskonałym momentem do nabierania doświadczenia w stosowaniu BHP w praktyce. W tym czasie mogą również zaistnieć kolejne, nowe sytuacje, które warto na szkoleniu poruszyć i omówić. Ważne jest odpowiednie nastawienie i podejście pracowników do tematu. Tak więc włączmy pozytywne myślenie.

Źródło: https://prosave.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *